Районна газета

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВИБОРЦІВ М.ПУТИВЛЬ ТА ПУТИВЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

Відповідно до Постанови ЦВК від 31.10.2009 № 231 «Про роз’яснення щодо забезпечення поновлювальності відомостей Державного реєстру виборців про постійну не­здатність виборців пересуватися самостійно» та статті 5, пункту 4 частини першої статті 7 Закону України «Про Державний реєстр виборців» до Реєстру заносяться персональні дані, що визначають місце та умови голосування виборця, до яких належать відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за наявності підстав)

Відомості про постійну нездатність виборців пересуватися самостійно подаються від­повідному органу ведення Реєстру за встановленою Центральною виборчою комісією формою керівником відповідного районного, районного у місті, міського (в містах без районного поділу) органу охорони здоров’я, установи соціального захисту, сільським, селищним, міським (у містах, де немає органів охорони здоров’я, установ соціального захисту) головою.

Відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно можуть по­даватися до органу ведення Реєстру виборцем за власною ініціативою в порядку, вста­новленому статтями 19, 20 Закону про Державний реєстр виборців.

Виборець, який постійно нездатний пересуватися самостійно, може письмово уповноважити на таке звернення будь-яку іншу особу, зокрема соціального працівника, який здійснює обслуговування осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

До відповідного звернення додається документ (належно засвідчена копія доку­мента), який підтверджує факт постійної нездатності виборця пересуватися самостій­но.

Такими документами можуть бути довідки медико-соціальної експертної комісії або органу соціального захисту населення тощо.

Копії доданих до зазначеного звернення документів можуть засвідчуватися, зокре­ма працівниками органу ведення Реєстру.

Тим виборцям, які нездатні пересуватися самостійно, але в списках у них немає відмітки «НСП», рішенням дільничної комісії на підставі їх заяви та довідки медичної установи про стан здоров’я надається можливість проголосувати за місцем перебуван­ня (вдома). Така заява разом з довідкою повинна бути надіслана поштою або передана іншими особами до дільничної комісії до 20 години останньої п’ятниці перед днем го­лосування.

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Путивльської районної державної адміністрації знаходиться за адресою: м.Путивль, вул.Першотравнева, 84, каб.№5, тел. 5-46-42.