Районна газета

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО СУМІСНИЦТВА ТА СУМІЩЕННЯ З ІНШИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

На даний момент дуже актуальним є питання обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими  видами діяльності

Відповідно до статті 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» суб’єктам відповідальності за корупційні правопорушення, які зазначені в п.1 ч.4 цього Закону  забороняється займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ» НАБРАВ ЧИННОСТІ

25 жовтня 2014 року у газеті Верховної Ради України «Голос України» офіційно оприлюднені антикорупційні закони – «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про запобігання корупції», «Про засади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів»

УНИКНЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ ЯК ВИМОГА АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Основним завданням державного службовця є неупереджене виконання своїх службових обов’язків, беззаперечне дотримання приписів чинного законодавства

З цією метою стаття  1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»  надає чітке визначення поняття «конфлікту інтересів», яке становить собою суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень.

ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ

З 4 червня 2014 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України»

Даним Законом статтю 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення доповнено частиною третьою, відповідно до якої за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, передбаченої Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», наступатиме адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу від ста п’ятдесяти (2550 гривень) до трьохсот (5100 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ» НАБРАВ ЧИННОСТІ

25 жовтня 2014 року у газеті Верховної Ради України «Голос України» офіційно оприлюднені антикорупційні закони – «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про запобігання корупції», «Про засади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів»

Більше статей...

  1. ПРЕЗИДЕНТ ЗАКЛИКАВ ДЕПУТАТІВ ПРИЙНЯТИ ЗАКОНИ ПРО ПРОКУРАТУРУ ТА БОРОТЬБУ З КОРУПЦІЄЮ
  2. ПРЕЗИДЕНТ НАГОЛОШУЄ НА ВАЖЛИВОСТІ УХВАЛЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАКОНІВ
  3. НА СУМЩИНІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ СУЧАСНІ МЕТОДИ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ
  4. ВОЛОДИМИР ШУЛЬГА: «У ПРІОРИТЕТІ – ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ»
  5. ВОЛОДИМИР ШУЛЬГА: «ПРОЗОРІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ВЛАДИ ТА БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ – ВИЗНАЧАЛЬНІ ПРИНЦИПИ НАШОЇ РОБОТИ»
  6. ЧИ МАЄ ПРАВО ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ ЧИ ПОСАДОВА ОСОБА ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗАЙМАТИСЬ МЕДИЧНОЮ ПРАКТИКОЮ НА УМОВАХ СУМІСНИЦТВА?
  7. ПРО ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЮТЬ НАДАННЯ ПІЛЬГ, ПЕРЕВАГ ОКРЕМИМ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ
  8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕОПРИЛЮДНЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ
  9. РОБОТА ПО ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
  10. ВІКТОР ЧЕРНЯВСЬКИЙ: «МИ БУДЕМО ЖОРСТКО РЕАГУВАТИ НА ФАКТИ КОРУПЦІЇ»