Районна газета

ПЕНСІЇ ЗА ОСОБЛИВІ ЗАСЛУГИ

Пенсія за особливі заслуги є ні чим іншим як надбавка до основного виду пенсії, який отримує людина: пенсії за віком, по інвалідності, втраті годувальника або за вислугу років

Виплата цього виду пенсії встановлена Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» від 01.06.2000р. № 1767-III.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ

Індивідуальні перерахунки пенсій здійснюються пенсіонерам:

- які після призначення пенсії продовжували працювати (частина 4 статті 42 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»);

- які виявили бажання перейти з одного виду пенсії на інший;

- які надали документи про стаж, заробіток, які не було враховано при обчисленні пенсії;

- які мають право на підвищення розміру пенсій з інших підстав (встановлення надбавок, підвищень тощо).

ПРО ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ СТАЖУ РОБОТИ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПІЛЬГОВИХ ПЕНСІЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ

Згідно з пунктом 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442, атестація проводиться в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років

Це означає, що при призначенні пенсії на пільгових умовах для зарахування до пільгового пенсійного стажу певного п’ятирічного періоду у несприятливих умовах праці відповідне право впродовж цього періоду повинно бути підтверджене за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

ДОДАТКОВА ВІДПУСТКА ЗА ШКІДЛИВІ УМОВИ ПРАЦІ

Конкретну тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці встановлюють колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах (ст.7 Закону України «Про відпустки»)

Конкретну тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюють колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах (ст.8 Закону України «Про відпустки»).