Районна газета

ТРИВАЄ ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО МАГІСТРАТУРИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України у 2020 році розпочав прийом документів від вступників на навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» з наданням освітнього ступеня магістра:

- за денною, вечірньою, заочною (заочно-дистанційною) формами навчання;

-    за державним замовленням та за договорами.

Прийом документів триває з 1 квітня по 22 липня 2020 року.

Термін навчання складає 16 місяців за усіма формами навчання.

Вимоги до вступників для здобуття освітнього ступеня магістра

за державним замовленням:

-       наявність вищої освіти (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра);

-       не менш ніж один рік стажу роботи в органах влади;

за договорами:

-       наявність вищої освіти (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра).

На денну форму навчання приймаються державні службовці категорій А, Б, В, а також інші особи за договорами.

На вечірню, заочну (заочно-дистанційну) форми навчання приймаються державні службовці категорії А та підкатегорій Б1-Б2-Б3 категорії Б та категорії В, а також інші особи за договорами.

Голови рацдержадміністрацій та їх заступники, які не є державними службовцями, можуть навчатися в Інституті за договорами.

Вступні випробування проходитимуть з 23 липня по 31 липня:

на денну форму навчання для державних службовців категорій А, Б, В;

на вечірню та заочну (заочно-дистанційну) форми навчання - для державних службовців категорії А та підкатегорій Б1-Б2 категорії Б:

-       комп’ютерне тестування з державно-управлінських питань;

-       співбесіда з актуальних питань публічного управління;

-       тестування з іноземної мови.

за заочною (заочно-дистанційну) формою навчання - для державних службовців підкатегорії Б3 категорії Б та категорії В:

-       з основ держави і права та основ економіки;

-       співбесіда з актуальних питань публічного управління;

-       тестування з іноземної мови.

Вступники, які мають освітній ступінь бакалавра, мають скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови за технологіями ЗНО.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», прийом документів від вступників до Інституту тимчасово буде здійснюватися в електронному вигляді.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (066) 705-84-82 (Соловей Валентина Іванівна - начальник відділу профорієнтації та конкурсного відбору) та на офіційному сайті Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.