Районна газета

СУМЩИНА – ТЕРИТОРІЯ МІЖЕТНІЧНОЇ ЗЛАГОДИ ТА ПОРОЗУМІННЯ

Тамара ІЩЕНКО: «Задоволення освітніх та культурних потреб національних меншин в області здійснюється через широку мережу національно-культурних центрів і товариств, гуртків, недільних шкіл, факультативів, організацію навчання етнічною мовою»

«Створення рівних умов в усіх сферах суспільного життя для людей, незалежно від кольору шкіри, ознак раси, етнічного, соціального чи майнового походження – головний принцип роботи обласної влади», – зазначила заступник голови облдержадміністрації в «прямому ефірі» обласного радіо.

За її словами, в області проживає 9,4% росіян, 0,3% білорусів, по 0,1% ромів, вірменів, молдаван, євреїв, інші національності становлять менше 0,1 відсотка.

«На виконання завдань і доручень Президента України щодо задоволення потреб національних меншин в освітній сфері області функціонує 14 загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання. У 6 україномовних школах створено 29 класів з російською мовою навчання», – повідомила посадовець.

Польську мову вивчають факультативно 180 учнів 5-11 класів Сумської гімназії № 1. З метою збереження власної культурної самобутності польського народу на базі Української академії банківської справи відкрито Польсько-український центр, який користується широкою підтримкою не лише поляків, а й етнічних українців. Налагоджена тісна співпраця академії з Люблінським Університетом Марії Кюрі-Склодовської, поінформувала заступник голови облдержадміністрації.

«Національні меншини Сумщини, проявляючи інтерес до вивчення рідної мови, також вважають за необхідне досконало знати українську мову, адже пов’язують своє майбутнє із Українською державою», – підкреслила Тамара Іщенко.

«Обласна влада і надалі підтримуватиме всі починання, спрямовані на міжетнічне порозуміння, упередження проявів міжнаціональної нетерпимості, що є запорукою стабільності та єдності суспільства», – резюмувала заступник голови облдержадміністрації.

/p