Районна газета

МИКОЛА КЛОЧКО: «ЕФЕКТИВНА СПІВПРАЦЯ З НАРОДНИМИ ДЕПУТАТАМИ – ОДИН ІЗ КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ ТА БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ»

Голова облдержадміністрації особисто контролює вирішення проблемних питань, які порушують у своїх зверненнях до нього народні депутати України

«Лише разом нам під силу забезпечити розвиток області, вирішити наболілі проблеми громадян. Народні обранці мають більше спілкуватися з людьми і владою на місцях, доносити проблеми населення та допомагати у їх вирішенні», – зауважив голова облдержадміністрації.

ПЕРІОД ДЕКЛАРУВАННЯ ТРИВАЄ

Відповідно до частини першої статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» суб’єкти декларування зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону

Ураховуючи вищевикладене та з метою надання допомоги державним службовцям Сумської обласної і районних державних адміністрація та посадовим особам органів місцевого самоврядування в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 05 березня 2015 року на базі Сумської обласної державної адміністрації проведено відео-семінар на тему: «Фінансовий контроль проходження публічної служби».

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО СУМІСНИЦТВА ТА СУМІЩЕННЯ З ІНШИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

На даний момент дуже актуальним є питання обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими  видами діяльності

Відповідно до статті 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» суб’єктам відповідальності за корупційні правопорушення, які зазначені в п.1 ч.4 цього Закону  забороняється займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ» НАБРАВ ЧИННОСТІ

25 жовтня 2014 року у газеті Верховної Ради України «Голос України» офіційно оприлюднені антикорупційні закони – «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про запобігання корупції», «Про засади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів»

УНИКНЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ ЯК ВИМОГА АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Основним завданням державного службовця є неупереджене виконання своїх службових обов’язків, беззаперечне дотримання приписів чинного законодавства

З цією метою стаття  1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»  надає чітке визначення поняття «конфлікту інтересів», яке становить собою суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень.