Районна газета

РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ЩОДО ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Відповідно до рішення Конституційний Суд України (КСУ) від 27 жовтня №13-р/2020 такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними) визнано наступні норми:

– пункти 6, 8 частини першої статті 11, пункти 1, 2, 6–101, 12, 121 частини першої, частини другу – п’яту статті 12, частину другу статті 13, частину другу статті 131, статтю 35, абзаци другий, третій частини першої статті 47, статті 48–51, частини другу, третю статті 52, статтю 65 Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700–VII зі змінами;

– статтю 3661 Кримінального кодексу України.

Таким чином, КСУ визнав неконституційними положення про:

здійснення Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, контролю та перевірки декларацій суб’єктів декларування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя суб’єктів декларування;

право НАЗК одержувати необхідну інформацію, мати доступ до реєстрів, контролювати дотримання антикорупційного законодавства, звертатися до суду з позовами про незаконність актів, що порушують антикорупційні вимоги, та протоколами про адміністративні правопорушення, пов’язаними з корупцією; вносити приписи щодо усунення порушень законодавства, проведення службового розслідування, притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності;

державну реєстрацію нормативно-правових актів НАЗК у Міністерстві юстиції України та порядок оприлюднення та набрання чинності актами НАЗК;

права уповноважених осіб Національного агентства та завдання уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції;

врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб колегіального органу;

відкритість Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

контроль та перевірку таких декларацій з боку НАЗК, включаючи повну перевірку;

порядок встановлення своєчасності подання декларацій;

моніторинг способу життя суб’єктів декларування;

обов’язок повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування;

відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

кримінальну відповідальність за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації.

Звертаємо увагу суб’єктів декларування на те, що наразі на виконання зазначеного рішення КСУ повідомлення про суттєві зміни а майновому стані скасовано, у зв’язку з чим відсутня технічна можливість подати таке повідомлення до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, через електронний кабінет суб’єкта декларування.

Нагадаємо, що до ухвалення рішення КСУ службові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єкти декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, були зобов’язані в електронній формі протягом 10 календарних днів з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку повідомити про це до НАЗК. Суттєвою зміною в майновому стані вважаються дохід, майно або видаток (витрата), що перевищують 105 100 грн (станом на 2020 рік).

Разом з тим, звертаємо увагу суб’єктів декларування на те, що обов’язок подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначений в статті 45 Закону України «Про запобігання корупції», наразі залишається незмінним.