Районна газета

ПРО РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ

Державна служба України з питань праці надала рекомендації комісіям підприємств, які стосуються розслідування нещасних випадків та гострих професійних захворювань в умовах запровадження карантину

А саме:

1. Проводити розподіл обов'язків членів комісій, враховуючи обмеження контактного спілкування між членами комісії та особами, що можуть бути залучені до розслідування нещасного випадку. Зокрема, делегувати представникам роботодавця виконання обов'язків комісії, які передбачають перебування членів комісії на території суб'єкта господарювання.

2. Проводити обмеженим складом членів комісії (один-два) опитування свідків, зустріч з потерпілим, членами його сім'ї або повноваженою ним (ними) особою. За необхідності засідання комісії здійснювати обмеженим складом з додержанням вимоги щодо кворуму, та з використанням конференц-зв'язку й інших сучасних засобів зв'язку.

3. Виконувати інші обов'язки комісії та здійснювати документальне оформлення матеріалів розслідування з урахуванням обмежень, пов'язаних із запровадженням карантину.

Роботодавцям необхідно довести вищезазначені рекомендації до комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві та/або гострих професійних захворювань (отруєнь).

Страховий експерт з охорони праці  Сергій ПИЩОЛА