Районна газета

ПРО ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТА В ОРГАНІЗАЦІЯХ ПУТИВЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому

Основна мета атестації полягає в регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

ДОДАТКОВА ВІДПУСТКА ЗА РОБОТУ В ШКІДЛИВИХ УМОВАХ

Чи повинен роботодавець надавати працівникові згідно зі Списком виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими і важкими умовами праці додаткову відпустку без проведення атестації робочого місця?

Відповідь:

Відповідно до ст.7 Закону України «Про відпустки» щорічну додаткову відпустку за роботу в шкідливих  та важких умовах праці надають працівникам згідно зі Списком виробництв, цехів, професій і посад, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України  від 17.11.97р. №1290.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ

За порушення законодавства про оплату праці посадові особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності

Відповідно до частини першої ст.175 Кримінального кодексу України безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам понад один місяць керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності, карається штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

ПРО СТАН ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ НА ТЕРИТОРІЇ ПУТИВЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

На території Путивльського району упродовж І півріччя  2014 року посадовими особами інспекції проведено 21 перевірку додержання трудового законодавства

У 18 роботодавців району виявлено 57 порушень трудового законодавства, зокрема, з питань оплати праці – 26, з питань робочого часу та часу відпочинку – 4, порядку ведення трудових книжок – 16, з питань невиконання нормативів робочих місць призначених для працевлаштування інвалідів – 8, трудових договорів – 1, з інших питань – 2. За наслідками перевірок державним інспектором праці внесено 18 приписів, за виконанням яких встановлено контроль. До кожного порушника трудового законодавства вжито заходів реагування, передбачених чинним законодавством.

ВІДМІННІСТЬ ТРУДОВИХ УГОД ВІД ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ

Головна відмінність між трудовим і цивільно-правовим договорами полягає в предметі договору

За трудовим договором працівник зобов'язаний виконувати не якусь індивідуально-визначену роботу, а роботу з визначеної однієї або кількох професій, спеціальностей, посади відповідної кваліфікації, виконувати визначену трудову функцію в діяльності підприємства.

Причому по закінченні виконання якого-небудь визначеного завдання трудова діяльність не припиняється; працівник зобов'язаний виконувати будь-яке завдання роботодавця, що належить до його трудової функції за професією, спеціальністю, посадою і кваліфікацією, обумовленою в трудовому договорі. Предметом трудового договору є власне праця працівника в процесі виробництва, тоді як предметом цивільно-правових відносин є результат цієї праці.