Районна газета

ПРО ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ СТАЖУ РОБОТИ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПІЛЬГОВИХ ПЕНСІЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ

Згідно з пунктом 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442, атестація проводиться в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років

Це означає, що при призначенні пенсії на пільгових умовах для зарахування до пільгового пенсійного стажу певного п’ятирічного періоду у несприятливих умовах праці відповідне право впродовж цього періоду повинно бути підтверджене за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

У разі підтвердження цього права за результатами атестації, проведеної до 31.07.1997р. (впродовж 5 років після введення в дію вищезазначеного Порядку), до пільгового стажу зараховується весь період роботи у виробництвах, на роботах, за професіями та посадами, передбаченими Списками № 1 і  № 2, тобто період до дати видання наказу по підприємству про результати проведення атестації і подальший період роботи впродовж 5 років після вперше проведеної атестації, за умови, що впродовж цього часу не змінювались виробництво, робота, професія, посада, робоче місце, умови праці працівника, що дають йому право на цю пільгу. В іншому разі для підтвердження зазначеного права має бути проведена атестація його робочого місця.

Якщо атестація вперше проведена після 31.07.1997р. в разі підтвердження зазначеного права до пільгового стажу зараховується весь період роботи до 01.08.1992 та 5-річний період роботи, що передує даті видання наказу про її результати, за вищезазначеної умови. При цьому, якщо працівник, зайнятий на роботах передбачених Списками, набуває права на призначення пенсії на пільгових умовах після 31.07.1997, але до настання терміну чергової атестації, то роботодавець зобов’язаний провести позачергову атестацію робочого місця цього працівника для підтвердження зазначеного права за відповідний період роботи.

Якщо ж атестація з 01.08.1992р. взагалі не проведена чи за результатами атестації, вперше проведеної після 31.07.1997р., право не підтвердилось, то до пільгового стажу зараховується лише період роботи до 01.08.1991р., тобто до дати введення в дію зазначеного порядку.

У разі підтвердження права за результатами чергової атестації робочих місць, до пільгового стажу зараховується лише період роботи до дати видання наказу по підприємству про результати даної атестації.