Районна газета

ДОДАТКОВА ВІДПУСТКА ЗА ШКІДЛИВІ УМОВИ ПРАЦІ

Конкретну тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці встановлюють колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах (ст.7 Закону України «Про відпустки»)

Конкретну тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюють колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах (ст.8 Закону України «Про відпустки»).

Отже, конкретна тривалість додаткових відпусток за шкідливі умови праці і за особливий її характер залежить від часу зайнятості працівника у відповідних умовах.

Згідно зі ст.9 Закону до стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки, зараховується:

час фактичної роботиі зі шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менш як половину тривалості робочого дня, встановленого для працівників цього виробництва, цеху, професії або посади;

час щорічних основної та додаткової відпусток за роботу із шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці;

час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих чинників.

Пунктами 9 і 10 Порядку застосування Списків виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, та п.6 і 7  Порядку застосування Списків виробництв, цехів, професій і посад працівників, роботу яких пов’язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або яка виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливих характер праці, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30.01.98р. № 16, зареєстрованих Міністерством юстиції України 30.01.98р. за № 57\2497, передбачено, що щорічні додаткові відпустки надаються пропорційно до фактично відпрацьованого часу.

У розрахунок часу, що дає право на додаткову відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах у важких і шкідливих умовах праці або з особливим характером праці не менш як половину тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, професій і посад.