Районна газета

ВИЗНАЧЕННЯ ШКІДЛИВИХ УМОВ ПРАЦІ

Гігієнічною класифікацією праці визначено, що шкідливі умови праці характеризуються наявністю шкідливих виробничих чинників, котрі перевищують гігієнічні нормативи й здатні чинити несприятливий вплив на організм працюючого та його потомство

Віднесення робіт до категорії із шкідливими умовами праці можливе тільки на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці, Порядок проведення якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. № 442. 

Відповідно до п.4 цього Порядку атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на п’ять років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

Атестації підлягають усі робочі місця, на яких технологічний процес, обладнання, використовувані сировина і матеріали можуть бути потенційними джерелами шкідливих і небезпечних чинників. Перелік робочих місць, що підлягають атестації, визначає атестаційна комісія підприємства.

Результати атестації використовуються підприємствами й організаціями для проведення заходів щодо поліпшення умов праці, а також для встановлення пільг і компенсацій, передбачених чинним законодавством.