Районна газета

ПРО ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТА В ОРГАНІЗАЦІЯХ ПУТИВЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому

Основна мета атестації полягає в регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

Результати атестації є основою для вирішення питань надання пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення», інших пільг та компенсацій, а також розроблення і реалізації організаційних, технічних, економічних та соціальних заходів колективного договору щодо поліпшення умов трудової діяльності.

Керівники підприємств, які зволікають з проведенням атестації, позбавляють своїх робітників пенсій на пільгових умовах та інших компенсацій, які передбачені законодавством.

При складанні колективних договорів необхідно звернути увагу робітників підприємств, організацій та голів профспілкових комітетів на включення у зобов’язання роботодавця проведення атестації робочих місць на підприємствах, що мають важкі та шкідливі умови праці, перелік робочих місць з шкідливими умовами праці, перелік доплат та додаткових відпусток працівникам за підсумками атестації.